Home >> Sports >> Non-Olympic Sports

Chinese Chess Association

2004-02-05 09:36:00

Founded: 1986
Headquarters: Beijing
FIDE Member since: 

President: CHEN Zude
General-Secretary: LIN Feng

Add: 80 Tiantandonglu, Chongwen District, Beijing 100061, China
Tel: (86-10) 67141712
Fax: (86-10) 67115176
E-mail: qyws@public.bta.net.cn

Commissions:
Judges Commission
Press & Publicity Commission
Technical Training Commission
Junior Working Commission
Promotion & Development Commission
Qualification Appraisal Commission
Women Working Commission
External Affairs Commission

Brief Introduction
Due to its unpopularity in the country the game of chess was first affiliated to the Chinese Xiangqi Association when it was established in November 1962. With the great achievements made by Chinese chess players in major world tournaments and the increasing popularity of the game in China, the Chinese Chess Association was formed in 1986, with Hong Lin as the President.

Following is a namelist of the national chess team set up in 2002:
Team manager: Lin Feng
Deputy team manager: Li Wenliang
Head coach: Ye Jiangchuan
Deputy head coach: Zhang Weida
Coaches: Xu Jun, Yin Hao, Yu Shaoteng
Players:
Men: Zhang Zhong, Bu Xiangzhi, Ni Hua, Zhang Pengxiang, Liang Chong, Wang Rui, Wang Yue, Zhao Jun, Zhou Weiqi
Women: Zhu Chen, Xu Yuhua, Wang Pin, Qin Kanying, Zhao Xue, Xu Yuanyuan, Wang Yu, Li Ruofan, Shen Yang, Ruan Lufei, Huang Qian, Tan Zhongyi

World Chess Federation
http://www.fide.com/default.asp?curpage=1&x=0.6480219

Related Story

Find an athlete