Organization

 

Chinese Olympic Committee

PRESIDENT

 • Gou Zhongwen

HONORARY PRESIDENTS

 • Liu Peng

VICE PRESIDENTS

 • Yang Shu'an
 • Zhao Yong
 • Cai Zhenhua
 • Gao Zhidan
 • Li Yingchuan
 • Du Zhaocai
 • Duan Shijie
 • Yu Zaiqing
 • Feng Jianzhong
 • Li Lingwei

SECRETARY GENERAL

 • Song Keqin

DEPUTY SECRETARIES GENERAL

Chu Bo, Liu Guoyong, Liu Xiaonong, Liu Fumin, Wang Weidong, Guo Jianjun, Li Yewu, Tu Xiaodong, Zhu Guoping, Jia Guofu, Wei Daishun

EXECUTIVE MEMBERS

Song Luzeng, Zhu Ling (f), Yang Yang (f), Zhang Hong(f), Wu Minxia(f), Wu Jingyu(f)

MEMBERS

Ni Huizhong, Liang Chun, Guo Hongfeng, Zhou Jinqiang, Zhang Zhi, Yu Hongchen, Liao Zhongyi, Lang Wei, Li Jinsheng, Li Quanqiang, Lei Jun, Liu Wenbin, Wang Liwei, Yu Jianyong, Zhang Qiuping, Li Zhixin, Fan Guangsheng, Hu Jiashi, Li Quanhai, Qu Chun, Zhang Liang, Xie Minhao, Chi Jian, Li Qiang, Huang Linghai, Yan Yufeng, Zhang Jiani, Yao Ming, Li Yan(f), Cao Weidong, Zhang Xiaoning, Wang Haibin, Shen Jinkang, Zhang Jian, Zhang Xiaodong(f), Liu Aijie, Xian Dongmei(f), Zhang Chuanliang, Guan Jianmin, Zhou Jihong(f), Chen Liren, Sun Xuecai, Zhang Xin, He Jianghai, Su Yajun, Tan Jingfeng,Song Kai, Wang Chengsheng, Yang Tao, Xu Bin, Chen Gang, Sun Guangming, Gao Weiling, Wang Weichuan, Yan Juteng, Li Zheng, Li Junfeng, Hu Gongmin, Li Shun, Wang Yuping, Li Ze, Ding Hui, Ding Hong, Zhang Yuguang, Yin Yong, NiMa Ciren, Dong Li, Yang Wei, Zhang Ning, Zhang Baisen, Nie Chun, Jiang Xiusheng, Zou Geyin,Lei Sheng, Zou Kai, Wang Yifu, Zhao Hongbo, Liu Guoliang, Ma Jilong, Li Guoping

Find an athlete