Organization

 

Chinese Olympic Committee

PRESIDENT

 • Gou Zhongwen

HONORARY PRESIDENTS

 • Liu Peng

VICE PRESIDENTS

 • Gao Zhidan
 • Yang Ning
 • Li Yingchuan
 • Li Jianming
 • Du Zhaocai
 • Yang Shu'an
 • Duan Shijie
 • Yu Zaiqing
 • Feng Jianzhong
 • Cai Zhenhua
 • Li Lingwei
 • Liu Guoyong
 • Ni Huizhong

SECRETARY GENERAL

 • Song Keqin

DEPUTY SECRETARIES GENERAL

Li Hui, Chu Bo, Lang Wei, Wang Liwei, Liu Fumin, Zhang Liang, Li Yewu, Tu Xiaodong, Zhang Yi, Jia Guofu, Wei Daishun, Wu Jian

EXECUTIVE MEMBERS

Song Luzeng, Yang Yang (f), Zhang Hong(f), Wu Minxia(f), Wu Jingyu(f)

MEMBERS

Liang Chun, Zhou Jinqiang, Zhang Zhi, Yu Hongchen, Liao Zhongyi, Li Quanqiang, Lei Jun, Liu Wenbin, Chen Yinbiao, Yu Jianyong, Zhang Qiuping, Li Zhixin, Fan Guangsheng, Luo Chaoyi, Li Quanhai, Qu Chun, Xie Minhao, Cao Weidong, Huang Linghai, Yang Yufeng, Zhang Jian, Yao Ming, Li Yan(f), Shen Jinkang, Wang Haibin, Zhang Xiaoning, Liu Aijie,Zhang Xiaodong(f), Xian Dongmei(f), Zhang Chuanliang, Guan Jianmin, Zhou Jihong(f), Chen Liren, Liu Guoliang, Shen Xue(f), Fang Ya(f), Zhang Jian, Zhang Xia(f), Wang Tao(f), Chen Xu, Yang Xu, Wang Xuan, Sun Yuanfu, Zhao Wen, Zhang Xin, Zhang Zefeng, Zhao Xiaochun, Tan Jingfeng, Song Kai, Zhang Ruilin, Chen Zhe, Xu Bin, Chen Gang, Zheng Yao, Gao Weiling, Lin Zuoming, Yan Juteng, Li Zheng, Wan Xu, Hu Gongmin, Li Shun, Wang Yuping, Li Ze, Sun Ying(f), Ding Hong, Luo Dongling, Wu Tao, Yin Yong, NiMa Ciren, Wang Yong, Wang Xiangchen, GaZang Cairang, Sa Chengxian, Nie Chun, Zou Geyin,Lei Sheng, Zou Kai, Wu Dajing, Zhang Jun, Lang Ping(f), Sun Wen(f), Wang Yifu, Zhao Hongbo, Liu Bo, Zhu Jie, Cai Yongjun, Ding Shizhong, Li Ning

Find an athlete