Organization

 

Chinese Olympic Committee

PRESIDENT

 • Gou Zhongwen

HONORARY PRESIDENTS

 • Liu Peng

VICE PRESIDENTS

 • Yang Shu'an
 • Zhao Yong
 • Cai Zhenhua
 • Gao Zhidan
 • Li Yingchuan
 • Duan Shijie
 • Yu Zaiqing
 • Feng Jianzhong
 • Li Lingwei

SECRETARY GENERAL

 • Song Luzeng

DEPUTY SECRETARIES GENERAL

Ni Huizhong, Liu Guoyong, Cai Jiadong, Liu Fumin, Wang Weidong, Guo Jianjun, Zhang Xiaoning, Tu Xiaodong, Zhu Guoping, Zhao Changling, Song Keqin (f), Wei Daishun

EXECUTIVE MEMBERS

Zhu Ling (f), Yang Yang (f), Zhang Hong(f), Wu Minxia(f), Wu Jingyu(f)

MEMBERS

Ren Hongguo, Zeng Zhigang, Wang Wei, Li Quanhai, Zhou Jinqiang, Li Qiang, Du Zhaocai, Wang Lusheng, Luo Chaoyi, Lei Jun, Xin Lancheng, Liu Xiaonong, Wang Liwei, Zhang Chi, Zhang Qiuping, Xu Li, Chu Bo, Guo Hongfeng, Zhang Liang, Xie Minhao, Tian Ye, Chi Jian, Ding Dong, Huang Linghai, Li Hua, Sun Xuecai, Zhang Xin, He Jianghai, Su Yajun, Tan Jingfeng, Song Kai, Wang Chengsheng, Yang Tao, Huang Yongping, Chen Gang, Sun Guangming, Gao Weiling, Wang Weichuan, Yan Juteng, Zhang Songlin, Zhang Wenshen, Zhang Jiasheng, Li Shun, Wang Yuping, Li Ze, Ding Hui, Xin Shijie, Zhang Yuchuang, He Chikang, NiMa Ciren, Dong Li, Yang Wei, Zhang Ning, Zhang Baisen, Nie Chun, Ma Kaiping, Jiang Xiusheng, Lei Sheng, Yao Ming, Zou Kai, Wang Yifu, Zhao Hongbo, Liu Guoliang, Ma Wenguang, Liu Baoli, Ma Jilong, Li Guoping

Find an athlete