vancouver

Chinese Olympic Committee

PRESIDENT

Gou Zhongwen

HONORARY PRESIDENTS

Liu Peng

VICE PRESIDENTS

Gao Zhidan Yang Ning Li Yingchuan Li Jianming Du Zhaocai Yang Shu'an Duan Shijie Yu Zaiqing Feng Jianzhong Cai Zhenhua Li Lingwei Liu Guoyong Ni Huizhong