Chinese Olympic Committee

PRESIDENT

Gao Zhidan

VICE PRESIDENTS

Wang Ruilian Liu Guoyong Zhou Jinqiang Zhang Jiasheng Yu Zaiqing Li Lingwei