Home > Winners & Records >

World records set by Chinese athletes in 2010

2011-05-26 16:18 COC

Name Event  Tournament Result Date
Short-Course Swimming
Liu Jing, Wang Shijia, Chen Qian, Pang Jiaying, Tang Yi, Zhu Qianwei Women's 4x200m 
free relay
World Short-Course 
Swimming Championships
7:35.94 Dec 15
Shooting
Su Li, Li Xueyan, Yang Zeng Womens' moving target mixed speed team World Shooting Championships 1158 Aug 5
Yi Siling Women's air rifle 10m World Shooting Championships 505.6 Aug 5
Zhang Jian, Ding Feng, Li Yuehong Men's rapid-fire pistol team World Shooting Championships 1749 Aug 5
Weightlifting
Li Ping Women's 53kg total/smatch Asian Games 230/103 Nov 14 
Liao Hui Men's 69kg total/C&J World Weightlifting Championships 358/198 Sep 21 
Short-Track Speed Skating    
Sun Linlin, Wang Meng, Zhang Hui, Zhou Yang Women's 3000m relay Olympic Winter Games 4:06.610 Feb 24 
Zhou Yang Women's 1000m semifinal Olympic Winter Games 1:29.049 Feb 24 
Boules   
Cheng Xiping Women's progressive throw World Women's Boules Championships 45/48  Nov 15 
Cheng Xiping, Guo Xiaomin Women's doubles speed throw World Women's Boules Championships 52/55 Nov 15 
Model Ships    
Pan Lei Men's F1-E-1kg senior WM 2010 in Murrhardt 10.69 Sep 26 
Zhang Linqiang Men's F3-E senior WM 2010 in Murrhardt 146.846 Sep 26 
Rock Climbing    
Zhong Qixin Men's speed rock climbing Rock Climbing World Cup 6.40  Oct 30