vancouver

Chinese Olympic Committee

PRESIDENT

Gao Zhidan

HONORARY PRESIDENTS

Liu Peng

VICE PRESIDENTS

Wang Ruilian Yang Ning Li Yingchuan Li Jianming Du Zhaocai Liu Guoyong Yang Shu'an Duan Shijie Yu Zaiqing Feng Jianzhong Cai Zhenhua Li Lingwei Ni Huizhong